Energie Bespaar Game: “Je hebt je eigen energierekening voor belangrijk deel zelf in de hand”

Al spelend met wijkgenoten gedurende een periode van zes weken aan de slag met de verduurzaming van en energiebesparing in je eigen woning. Dat is de essentie van de Energie Bespaar Game, waarvan een eerste ‘editie’ in februari startte in de gemeente Renkum. De Energie Bespaar Game is een serious game ontwikkeld door The 2B Collective, Slim Renoveren en Gebouwinzicht, ondersteund met een subsidie vanuit de Energiebespaarcoalitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De online game, waaraan teams bestaande uit meerdere huishoudens kunnen deelnemen, is bedoeld voor iedereen met een energierekening, vertelt Anoek Neele van The 2B Collective: “Het maakt daarbij niet uit of je huurder bent of woningeigenaar”. Elke week staat een nieuwe uitdaging – een challenge – centraal, waarbij de deelnemers vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren en daarmee punten kunnen verdienen. Hoe zit de energierekening nou precies in elkaar? Wat zijn de grootste energieslurpers in huis, en op welke plekken lekt er warmte weg uit m’n woning? En uiteindelijk maken de deelnemers een plan om in hun woning nog meer energie te besparen. Neele: “Het scoreverloop is onder meer ‘af te lezen’ aan een virtuele boom. Als je het goed doet gaat die boom groeien en bloeien en komen er ook meer vogeltjes in en een eekhoorntje bijvoorbeeld. Voor de winnaars van de challenges is wekelijks een prijs beschikbaar, terwijl er aan het eind van de rit ook een hoofdprijs wordt uitgereikt in de vorm van een klusworkshop op maat onder leiding van een professional voor de winnende woningen.”

Samenwerking van meerdere partijen

The 2B Collective, SlimRenoveren en Gebouwinzicht hebben gezamenlijk de handen ineengeslagen om – gesteund vanuit het netwerk van de Gideons Tribe – via seriuos games de energietransitie te helpen versnellen. Neele: “We zagen vervolgens de oproep van de Energiebespaarcoalitie (van BZK) langskomen en hebben gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend. The 2B Collective levert platform en ondersteuning van de game, terwijl SlimRenoveren en Gebouwinzicht tekenen voor de inhoud. Vervolgens is PHI Factory aangehaakt voor de procesmanagementrol gedurende het project. Hoofddoelstelling is het helpen van bewoners met het betaalbaar houden van hun energierekening.”

Actieve wijkinitiatieven in gemeente Renkum

De eerste editie van de Energie Bespaar Game startte half februari van dit jaar in de gemeente Renkum. Drijvende kracht achter de deelname was Irma Corten: “Ik hoorde dat er gemeenten en wijken gezocht werden om deel te nemen en was meteen enthousiast. We hebben hier actieve wijkinitiatieven in de gemeente Renkum, die bijvoorbeeld ook al actief en enthousiast aan de slag waren geweest met de Regeling Reductie Energieverbruik. Met deze regeling stimuleren gemeenten huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen. Deelname aan de Energie Bespaar Game zou daarop een mooie aanvulling zijn. In het kader van de RRE-regeling kader hebben we ook zogeheten Clus Tutorials opgesteld waarmee iedereen zelf thuis met uitleg van een onafhankelijke professional met energiebesparingsmaatregelen aan de slag kan. Die tutorials konden we tijdens het spelen van de game ook weer extra onder de aandacht brengen.”

Vergroot afbeelding Energie Bespaar Game Team Clusterwoningen winnaar
Beeld: ©Irma Corten
Team Clusterwoningen mix na hun overwinning van challenge 5 in de Energie Bespaar Game.

Publiciteit en sponsoring

Als eerste stap heeft Corten de belangstelling gepeild bij de wijkinitiatieven. “Daarnaast heb ik de lokale energiecoöperatie Rijn en IJssel Energie – waar ik lid van ben – benaderd of zij ook mee wilden doen. Mede via deze coöperatie konden belangstellenden zich inschrijven voor deelname aan de game. Bovendien hebben zij het spel enthousiast gepromoot in hun berichtgeving.” Datzelfde gold ook voor de gemeente waar Corten contact mee zocht. Ilona Maassen, communicatieadviseur bij de gemeente Renkum: “Telkens wanneer in het spel een nieuwe challenge startte, hebben we daar via sociale media aandacht aan besteed. Ook los van het spel waren inwoners van de gemeente daarmee in staat met de challenges mee te doen. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van onze andere platforms – onze krant bijvoorbeeld – om het spel te promoten. Verder hebben we – overigens net als woningcorporatie Vivare – een rol gespeeld bij de sponsoring van de prijzen die deelnemers konden winnen.”

Op een leuke manier duurzame keuzes maken

“Wij juichen het natuurlijk alleen maar toe, wanneer inwoners zelf stappen zetten om energie te besparen”, vervolgt Maassen. “Wij willen een duurzame gemeente zijn en verantwoordelijkheid nemen in het klimaat- en energievraagstuk. Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Een van de manieren om die ambitie te bereiken, is het stimuleren van inwoners en organisaties om initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te nemen. Zo’n spel kan daarin een belangrijke rol spelen. Het helpt inwoners op een leuke manier om duurzame keuzes te maken.”

Vergroot afbeelding Energie Bespaar Game opweg naar winnende teamcaptain heveaorp 2
Beeld: ©Irma Corten
Op verrassingtocht naar de winnende teamcaptain van de Energie Bespaar Game.

Game zet aan het denken

Uiteindelijk zijn in de gemeente Renkum, dat naast Renkum bestaat uit de dorpen Heelsum, Doorwerth, Heveadorp, Oosterbeek en Wolfheze, zo’n 60 huishoudens met het spel aan de slag gegaan. Corten: “Dat lijkt misschien niet zo veel, maar het idee is natuurlijk ook dat de deelnemers zelf weer ambassadeur worden voor energiebesparing.” Over het spel zelf zegt ze: “De opdrachten helpen echt bij het beantwoorden van de vraag welke acties – op het gebied van ‘technische’ aanpassingen én op het gebied van gedrag – resulteren in extra energiebesparing. Soms zijn opdrachten echte eye-openers: het voor het slapen gaan uitschakelen van de apparaten die niet aan hoeven te staan, bijvoorbeeld. Het tegengaan van dat sluipverbruik kan zomaar 10% schelen op je energierekening. De game zet je aan het denken, en laat tegelijkertijd zien dat je het energieverbruik en daarmee je eigen energierekening voor een belangrijk deel zelf in de hand hebt; je kunt zelf maatregelen nemen.”

Wat levert het op?

Op de vraag wat het spel uiteindelijk oplevert, zegt Corten: “Wanneer je je bewust bent van je energieverbruik en je hebt door het spel ervaren wat je kunt doen om te besparen, dan is de kans groot dat je daar ook naar blijft handelen. Het zou dus mooi zijn wanneer nog veel meer mensen de game gaan spelen. Ook voor energiecoaches is het naar mijn idee een must om dat te doen. Niet in de laatste plaats omdat zij die kennis – die direct toepasbaar is – dan weer over kunnen dragen. Daarnaast heeft het spel ook een sociale dimensie: je gaat bij je buren op bezoek. Hoe zijn zij met energiebesparing bezig en zijn er acties die je misschien samen met hen kunt ondernemen. Het spelen van zo’n spel levert gewoon meer contacten op in de wijk.”

Vergroot afbeelding Energie Bespaar Game captain winnende team_Heveadorp
Beeld: ©Irma Corten
Captain van het winnende team in Heveadorp.

Meer games

Er komt nog een ronde waarin de initiatiefnemers gemeenten willen enthousiasmeren voor de Energie Bespaar Game voor bewoners. Daarnaast heeft The 2B Collective nog drie andere games ontwikkeld. Daarbij gaat het om:

  • een Energie Bespaar Game @werk voor bedrijven: met name voor ondernemers op bedrijventerreinen. Deze is op meerdere plekken in Nederland begin april van start gegaan;
  • een Energie Bespaar Game @werk voor kantoorgebouwen, die ook begin april is gestart;
  • een Energie Bespaar Game die wordt ingezet voor woningcorporaties, om hen te ondersteunen bij het versnellen van de energietransitie.

Daarnaast orienteert The 2 B Collective zich op de ontwikkeling van een game voor winkels, voor monumentale panden, voor kinderen en op een vervolg op de game voor bewoners. Meer informatie over de games is onder meer te vinden via de website van Gebouwinzicht.

Over de Energiebespaarcoalitie

De Energiebespaarcoalitie is een netwerk van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. De energiebespaarcoalitie richt zich op iedereen die in staat is om invloed uit te oefenen of daadwerkelijk zelf het energieverbruik in gebouwen kan verminderen. Activiteiten van de coalitie zijn gericht op het informeren, inspireren, motiveren en activeren van deze doelgroep om versneld met energiebesparing aan de slag te gaan. 

Meer informatie vindt u via: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma/energiebespaarcoalitie