Friends Wonen: vriendschappelijk samenwonen in één appartement

Share the fun, split the rent”, zo luidt de slogan van de vernieuwende woonvorm Friends Wonen, mede geïntroduceerd door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Hierbij wonen meerdere mensen, vaak twee of drie, als ‘friends’ samen in één appartement. Deze woonvorm is bedoeld voor starters op de woningmarkt, maar deze vorm is ook geschikt voor senioren.

Tekst: Lisan Jansen Lorkeers (Platform31)

Volgens het CBS neemt het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren sterk toe. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt niet altijd even rooskleurig; met name voor alleenstaanden met lage of middeninkomens is het relatief lastig om een betaalbare woning te vinden. Juist op deze ontwikkelingen speelt gebiedsontwikkelaar AM in met het Friends Wonen-concept, zo vertelt AM Noordwest-directeur Peter Heuvelink. “Onze achterliggende gedachte daarbij was: waarom kunnen mensen die géén relatie met elkaar hebben niet samen een woning delen?”

Vergroot afbeelding Peter Heuvelink van  AM
Peter Heuvelink van AM

In 2017 leverde AM het eerste gebouw van Friends Wonen op: B’Mine@Overhoeks, een hoge woontoren gelegen aan het IJ in Amsterdam. Daarbij werken vijftig van de in totaal 147 Amsterdamse appartementen volgens het Friends Wonen-concept. De appartementen zijn met een gemiddelde grootte van 70 tot 75 vierkante meter normaliter geschikt voor twee personen. Daarbij zijn de huurprijzen te vergelijken met particuliere huurprijzen en uiteraard afhankelijk van de locatie, maar gemiddeld ligt de prijs tussen 600 en 900 euro per persoon per maand. De verwachting is dat AM in 2021 nog drie andere complexen oplevert: in Diemen, Amsterdam-Oost en Almere.

Wonen

Het concept werkt met een aantal vereisten, waaronder dat iedere bewoner sowieso een eigen slaapkamer heeft. Heuvelink: “Vaak zijn de overige ruimten zoals keuken en soms de badkamer gemeenschappelijk, maar dit is ook afhankelijk van de wensen van de gemeente en belegger. Bij het lopende project in Almere wil de gemeente bijvoorbeeld dat iedere bewoner een eigen badkamer krijgt.”

”Wij vinden mogelijkheden voor ontmoeting erg belangrijk en zetten daarom stevig in op een gemeenschappelijke woonkamer of een grote tuin. Zo stimuleer je contact tussen deze verschillende groepen huurders."

Naast de gemeenschappelijke ruimtes in de appartementen mikt AM ook op gemeenschappelijke ruimtes voor het hele complex. Vrijwel alle complexen van Friends Wonen hebben een mix van Friends-appartementen en reguliere appartementen, stelt Heuvelink. ”Wij vinden mogelijkheden voor ontmoeting erg belangrijk en zetten daarom stevig in op een gemeenschappelijke woonkamer of een grote tuin. Zo stimuleer je contact tussen deze verschillende groepen huurders. Ook zijn bewoners uit de directe omgeving hier vaak welkom, zodat we ontmoeting met de ‘buren’ stimuleren.”

Geschikt voor senioren

Friends Wonen is in eerste instantie ontwikkeld voor starters op de woningmarkt. Daarbij gaat het voornamelijk om jongvolwassenen die bijvoorbeeld met hun eerste baan ergens op zichzelf gaan wonen, maar niet genoeg verdienen om zich te richten op de koopwoningmarkt. Echter, in de praktijk blijken ook senioren gebruik te maken van Friends-appartementen. Heuvelink: “De woningen blijken zeer geschikt voor (alleenstaande) senioren. Sterker nog, we werken momenteel aan het concept Stadsveteranen: een woonvorm voor senioren, gebaseerd op het Friends-concept. Hierbij willen wij jongeren en ouderen in een complex laten wonen, waardoor levendigheid en dynamiek ontstaat.”

Vergroot afbeelding B'Mine@Overhoeks in Amsterdam
B'Mine@Overhoeks in Amsterdam

“Bij ouderen is eenzaamheid namelijk een veelvoorkomend probleem”, vervolgt Heuvelink. “Dit tackel je enerzijds met een medebewoner in je eigen appartement, anderzijds met mogelijkheden op het complex om andere bewoners te ontmoeten. Dan is het wel belangrijk om in het complex zorg en ondersteuning te leveren aan bewoners die dat nodig hebben.” Daarnaast moet AM de appartementen aanpassen voor bewoners met een zorgvraag, bijvoorbeeld met een douchestoel of aanpassingen om alles rolstoelvriendelijk te maken.

Belangrijkste voorwaarden* bij Friends Wonen

  • De friends gaan samen één huurcontract aan.
  • In de meeste gevallen worden maximaal twee tot drie personen geregistreerd als contractant – zij zijn verantwoordelijk voor goed huurderschap en het op tijd betalen van de rekeningen.
  • Als één van de friends weggaat, zorgen de achterblijver(s) voor een nieuwe bewoner.
  • De friends maken gebruik van een gemeenschappelijke rekening voor het betalen van de huur en de vaste lasten.

*De specifieke invulling van deze voorwaarden is afhankelijk van de exploitant.

Succesfactoren

Voor het woonconcept Friends Wonen werkt AM veelal met institutionele beleggers, waardoor de financiën geen struikelblok vormen. “Bovendien is het volle vertrouwen en geloof van een investeerder in het concept een belangrijke succesfactor, naast de nauwe samenwerking met de betreffende gemeenten. In metropoolregio Amsterdam bieden gemeenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om met meer dan twee ‘Friends’ samen te wonen. Dat biedt voor ons zeker mogelijkheden.”

“Ik vind het spannend om uit te vinden hoe de verschillende doelgroepen in een bepaald complex zich gaan mengen”, vervolgt Heuvelink. “De huidige friends behoren namelijk grotendeels tot een andere doelgroep dan de vijftigers. Het is een mooie uitdaging om in onze gebouwen alle doelgroepen goed te faciliteren, iets wat de praktijk verder moet uitwijzen.”

Dit verhaal is eerder verschenen op de website van Platform31. Lees hier meer vergelijkbare verhalen over woonvarianten voor senioren.