Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 8 - 02-09-2022

Lees in deze editie van vrijdag 2 september 2022 meer over de volgende onderwerpen:

€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten; aanmeldloket voor hulp bij realisatie projecten geopend

Heb je ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? Bijvoorbeeld over welke juridische procedures te doorlopen of bij het rondkrijgen van de businesscase? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept gemeenten, provincies, corporaties en andere belanghebbende partijen op projecten aan te melden via www.realisatiehuisvesting.nl.

€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten; aanmeldloket voor hulp bij realisatie projecten geopend

Loket Woningbouwimpuls geopend voor vierde ronde

Gemeenten kunnen sinds vorige maand projecten indienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 25 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is € 300 miljoen incl. btw beschikbaar. In totaal is deze kabinetsperiode € 1,25 miljard beschikbaar voor de Woningbouwimpuls.

Loket Woningbouwimpuls geopend voor vierde ronde

Afspraken regio Utrecht en Rijk: 1500 flexwoningen voor sociale huur

Zeven gemeenten – Utrecht, Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein - binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hebben met het Rijk afspraken gemaakt over de komst van in totaal 1500 flexwoningen op zo kort mogelijke termijn. Voor een aantal locaties zijn de voorbereidingen voor de bouw reeds in gang gezet. De woningen worden uiterlijk 2023 gerealiseerd. Deze tijdelijke sociale huurwoningen zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden in deze sector, onder wie starters, mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar ook statushouders en andere groepen waar de woningnood hoog is. Flexwoningen zijn huizen die tijdelijk – maar langjarig - op aangewezen locaties terechtkomen. Het Rijk heeft hiervoor onder voorwaarden 18 miljoen euro toegezegd. In een overeenkomst maken het Rijk en de Regio daarnaast afspraken over het versneld realiseren van tijdelijke woningen voor de jaren na 2023.

Afspraken regio Utrecht en Rijk: 1500 flexwoningen voor sociale huur

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.