Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Editie 5 - 17-06-2022

Lees in deze editie van vrijdag 17 juni 2022 meer over de volgende onderwerpen:

Duurzaam wonen voor iedereen

Met de nieuwe plannen van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen zoals het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030.

WoON-onderzoek benadrukt urgentie meer regie volkshuisvesting

Tussen 2018 en 2021 is de dure huursector boven de €1.000 flink gegroeid en de doorstroming van de huur- naar de koopmarkt teruggelopen. Daarnaast blijkt dat huurders in die periode een iets groter gedeelte van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten; voor kopers is deze quote juist gedaald. Dit blijkt uit de Kernpublicatie van het WoON2021-onderzoek dat recent gepubliceerd is.

Taskforce en extra geld voor snellere groei transformatie en flexwoningen

De ambitie om door te groeien naar jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen door transformatie wordt versneld. Zo komt er een ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ die in combinatie met 100 miljoen euro aan middelen voor meer slagkracht zorgt. De taskforce speurt snel te realiseren projecten op en helpt overheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken. 

Kabinet presenteert vernieuwde aanpak dakloosheid: wonen eerst

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister De Jonge (BZK/VRO) en minister Schouten (SZW) informeren in een brief aan de Tweede Kamer over nieuwe plannen voor de aanpak tegen dakloosheid. Huisvesting wordt de kern van de vernieuwde aanpak. Daarnaast gaat er een grotere samenhang komen tussen de financiële problematiek en de dakloosheid. Bijzonder aan de nieuwe aanpak is dat ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen. Ook komt er structureel 65 miljoen euro per jaar extra beschikbaar. De definitieve plannen worden eind dit jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Online webinar huisvesting aandachtsgroepen

Op maandag 27 juni vertellen wij gemeenten en andere belangstellenden graag meer over de nieuwe openstelling van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). Deze regeling stimuleert u om passende woonruimten te bouwen voor aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, kwetsbare jongeren, uitstromers uit GGZ-instellingen, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.