Fonds gaat kansrijke wooncoöperaties ondersteunen

Wooncoöperaties bieden mensen kansen om samen met andere bewoners een gemeenschappelijke woonwens te realiseren. Toch komt deze woonvorm nog te weinig van de grond. Dat komt vooral door gebrek aan financiering. Een revolverend fonds moet wooncoöperaties helpen bij de start én realisatiefase. Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) informeerde de Tweede Kamer via een brief over contouren van het fonds. De ambitie is om de eerste aanvragen in 2025 in behandeling te kunnen nemen.

Minister De Jonge: “De interesse in coöperatieve initiatieven groeit. Wooncoöperaties bouwen niet alleen woningen, maar ook gemeenschappen en juist daarom verdienen deze initiatieven ondersteuning.”

Ophoging fonds

Het bedrag voor een fonds dat wooncoöperaties gaat ondersteunen is door de Tweede Kamer opgehoogd van 10 miljoen naar 40 miljoen. Met de financiële steun kunnen coöperatieve initiatieven de benodigde financiering rondkrijgen om een project te ontwikkelen en te realiseren. Toekomstige bewoners kunnen zo samen nieuwe woningen ontwikkelen of bestaande gebouwen geschikt maken voor gezamenlijke bewoning. Met het fonds kan de coöperatieve woonvorm bekender en meer gestandaardiseerd worden zodat wooncoöperaties op termijn ook door financiers worden gezien als een reguliere partij op de woningmarkt.

Revolverend

Het fonds is bedoeld voor én door de sector, zodat het op termijn op eigen benen kan staan. Het fonds is revolverend, wat wil zeggen dat aflossingen opnieuw ingezet worden om nieuwe initiatieven te ondersteunen. De Tweede Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de uitgaven en de inzet van de revolverende middelen uit het fonds.

Professionalisering woonvorm 

Het opzetten van een coöperatie vraagt om een lange adem en veel inzet. Met het fonds wil minister De Jonge een bijdrage leveren aan de professionalisering van wooncoöperaties. Met de financiële steun kunnen coöperatieve initiatieven benodigde expertise inhuren, of projectbegeleiding regelen om het project verder te ontwikkelen.