Besluit over verbouw onder Wet Kwaliteitsborging (Wkb) naar 1 december 2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Het doel is de kwaliteitseisen in de bouw nog beter te borgen. Het voornemen was om ook het verbouwen van bouwwerken per 1 januari 2025 onderdeel te maken van de Wkb. Vandaag heeft minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld.

Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen liet de minister een invoeringstoets en onderzoek uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat er geen belemmeringen zijn voor de invoering van kwaliteitsborging voor verbouw. Wel bleek dat er nog te weinig ervaring is opgedaan met projecten onder de Wkb in combinatie met de Omgevingswet. Daarnaast hebben diverse partijen aangegeven dat zij zorgen hebben over het goede verloop, omdat er afgelopen tijd nog niet voldoende is geoefend met verbouw. Daarom is het besluit om verbouwactiviteiten onder de Wkb te laten vallen uitgesteld.

Invoeringstoets en onderzoek kwaliteitsborgers

Adviesbureau Arcadis deed de afgelopen periode onderzoek naar de eerste ervaringen met de Wkb. Arcadis verzamelde daarvoor in de periode van januari tot en met april informatie van initiatiefnemers, aannemers, kwaliteitsborgers, gemeenten en brancheorganisaties. Daaruit bleek dat de partijen geen belemmeringen ervaren met de werking van de Wkb. 

Wel werd duidelijk dat tijdens de onderzoeksperiode nog maar 17 projecten onder kwaliteitsborging zijn gebouwd. Omdat deze projecten recent startten, deden de partijen hierbij alleen ervaring op met de voorbereiding (risicoanalyse en opstellen borgingsplan) en de bouwmelding. Er is nog niet voldoende ervaring opgedaan en kennis verzameld om op dit moment een besluit te nemen om de verbouwactiviteiten vanaf 1 januari 2025 onder de Wkb te laten vallen.

Het advieskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft daarnaast onderzocht hoeveel kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. De conclusie was dat er nu, en naar verwachting op 1 januari 2025, voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. 

Mogelijke ingang per 1 juli 2025

Op dit moment lopen er 40 projecten die experimenteren met kwaliteitsborging bij verbouwprojecten. Eind 2024 zijn de uitkomsten hiervan beschikbaar. Uiterlijk 1 december 2024 wordt op basis van deze uitkomsten het definitieve besluit genomen over de mogelijke invoering van verbouwactiviteiten onder kwaliteitsborging per 1 juli 2025.