Landelijke aanpak optoppen van woningen van start

Overheden, woningcorporaties en marktpartijen slaan de handen ineen om grotere aantallen nieuwe woningen te bouwen door op te toppen. Optoppen, het bouwen op platte daken van bestaande woningen, gebeurt nu nog op kleine schaal, maar heeft veel potentie. Het kan 100.000 nieuwe woningen opleveren. Om optoppen te stimuleren presenteert minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag de Landelijke aanpak optoppen. Hierin staan schaalvergroting, standaardisatie en het beter faciliteren van optopprojecten centraal.

De Landelijke aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, belangenvereniging van woningcorporaties Aedes en De Bouwcampus. Het Optop2000-traject is onderdeel van de Landelijke aanpak en ging vorig najaar al van start. Koplopers onder gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen delen hun kennis en ervaring in dit traject.

Steeds meer gemeenten en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden om extra woningen te realiseren op platte daken. Dat is nodig, net als al die andere inspanningen die we doen om het woningtekort op te lossen. De komende tijd gaan we er met elkaar alles aan doen om de kansen die optoppen biedt ook daadwerkelijk te benutten”, aldus de Jonge.

Meer kansen dan alleen extra woningen

Optoppen kan goed gecombineerd worden met het verduurzamen en verbeteren van de bestaande woningen. Hierdoor gaat de kwaliteit van deze woningen omhoog en de energierekening omlaag. Dat is dus ook een voordeel voor de huidige bewoners van gebouwen die opgetopt worden.

Optoppen kan ook bijdragen aan de leefbaarheid en diversiteit in wijken. Door het creëren van woonruimte voor specifieke doelgroepen, zoals starters of ouderen, worden wijken diverser. Dat vergroot het draagvlak voor voorzieningen in de wijk. Ook de directe omgeving kan meegenomen worden om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bijvoorbeeld door plannen te maken voor vergroening.

Gebiedsgericht optoppen met gemeenten

In naoorlogse wijken met veel 3- en 4-laags flats liggen de meeste kansen. Dat blijkt uit onderzoek naar de potentie van optoppen. In veel van deze wijken bestaat ook de noodzaak om bestaande woningen te verduurzamen, renoveren én de leefbaarheid te verbeteren. En daarvoor biedt optoppen kansen. Bovendien maakt schaalvergroting  optoppen betaalbaar en haalbaar.

Met een aantal grotere gemeenten start een verkenning naar een succesvolle aanpak voor gebiedsgericht optoppen. De gemeenten Ede, Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam en Zoetermeer zijn voorlopers met de ambitie om op grotere schaal op te toppen. De lessen uit deze aanpak kunnen vervolgens benut worden voor de bredere uitrol op andere plekken in het land. 

Kennisplatform

Optoppen op grotere schaal vraagt om kennis en ervaring, zowel bij uitvoerende partijen, als bij gemeenten die optopprojecten mogelijk maken. Om de stap van maatwerk naar optoppen op grotere schaal te zetten is het delen van ervaring en kennis belangrijk.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Provincie Zuid-Holland en Aedes presenteren daarom een gezamenlijk kennisplatform waar alle kennis verzameld en gedeeld kan worden. Dit kennisplatform is te vinden op deze pagina. Hier is ook de onlangs gepubliceerde Handreiking optoppen te vinden. Deze handreiking is op initiatief van vijf provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland) en Aedes tot stand gekomen en geschreven door Stec Groep. Het kennisplatform wordt de komende periode verder aangevuld, waaronder met  de ervaringen uit het kennis- en leertraject dat de koplopers doorlopen: de Optop2000.

Abonneren op nieuws over optoppen

Wist u dat u zich aan kunt melden voor al het nieuws en andere berichten over optoppen? Dit doet u door naar deze webpagina te gaan. 

Video Landelijke aanpak optoppen

Bekijk in onderstaande video wat de Landelijke aanpak optoppen inhoudt.

Animatie: Min BZK - Optoppen. 

Tekst: Optoppen biedt veel kansen.

Beeld: We zien een gebouw. Naast een gebouw staat een kraan. De kraan hijst een extra verdieping op het gebouw. 

Tekst: Hierdoor kunnen we zeker 100.000 nieuwe woningen bouwen...

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien nog 2 gebouwen. Op de achtergrond zien we een silhouet van een stad. Op de voorgrond zien we wat groen en een vrachtwagen. 
Achter de 2 gebouwen zien we kranen staan. Deze hijsen extra appartementen boven op de gebouwen. 

Tekst: nog veel meer bestaande woningen verduurzamen...

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien nog meer gebouwen op de voor en achtergrond. Op de voorste gebouw zien we extra appartementen opspringen. Daarboven op zien we bosjes en bomen ontstaan. 

Tekst: en de leefbaarheid van wijken verhogen.

Beeld: De camera schuift naar rechts. We zien 3 gebouwen en een silhouet van een stad op de achtergrond. Op de voorste 3 gebouwen zien we de elementen ontstaan. Als eerst een icoon van een ziekenbuis. Vervolgens een uithangbord voor een ijsje en als laatst zien we een supermarktje ontstaan. Op de voorgrond zien we mensen lopen. 

Tekst: Met de Landelijke Aanpak Optoppen werken we langs drie lijnen om dit te bereiken.

Beeld: De camera gaat naar beneden. We zien 3 pijlen in de kleuren oranje, donker rood en donker groen onder in beeld verschijnen. Ze schuiven van links naar rechts. 

Tekst: Allereerst faciliteren we optoppen door beleid en regels te verduidelijken…

Beeld: We zien een nieuw beeld. Onder in beeld zien we de oranje pijl door het beeld schuiven van links naar rechts. Boven de pijl verschijnen 6 documenten. Op 2 van de documenten zien we plaatjes van een hijskraan en een blok met afmetingen. 
De documenten komen samen en vormen één folder. Op de folder zien we weer de 2 hiervoor beschreven plaatjes en drie iconen van een klembord met vinkjes, een recycle icoon en een persoon icoon. 

Tekst: en kennis en inspiratie te delen.

Beeld: De folder word klein en daar om heen links, boven en rechts verschijnen cirkels met daarin karakters. Tussen de folder en de cirkels verschijnen stippellijntjes. De folder word met de personages in beeld verbonden. 

Tekst: Daarnaast willen we met een gebiedsgerichte aanpak opschalen. Zo wordt optoppen haalbaar en betaalbaar.

Beeld: We zien weer een beeld van een stad. Op de voorgrond zien we 2 gebouwen met daarnaast 2 kranen. De kranen laden meer appartementen boven op de bebouwen. Onder in beeld zien we de donker rode lijn van links naar rechts schuiven. De camera draait en we zien nog een extra gebouw met kraan verschijnen op de achtergrond.

Tekst: Tot slot werken we aan standaardisatie van optopproducten...

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien nu een gebouw van dicht bij. Boven het gebouw zien we een appartement bungelen aan een kraan. Bij het gebouw zien we een afmeting verschijnen samen met een vinkje. Bij het gebouw zien we ook een afmeting en een vinkje verschijnen. 

Tekst: en processen zodat we seriematig kunnen werken.

Beeld: De camera gaat naar rechts. We zien 3 vrachtwagens met ieder 2 appartementen vervoeren. 
Ze reiden van links naar rechts door het beeld.


Tekst: Samen maken we optoppen een succes.

Beeld: We zien Weer de stad. Op de voorgrond zien we 2 bouwvakkers. Daar achter rijd een truck met een appartement als vracht door het beeld. 
Verder zien we een gebouw met een kraan daar achter. Op de achtergrond zien we een silhouet van een stad. 

Tekst: Ga naar volkshuisvestingnederland.nl/optoppen en laat je inspireren. 

Beeld: We zien tekst in beeld verschijnen: Ga naar volkshuisvestingnederland.nl/optoppen. Boven in beeld zien we het logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.