Meer geld beschikbaar voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed in derde subsidieronde

Er is meer geld beschikbaar in de derde aanvraagronde van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Het subsidieplafond was € 237,5 miljoen. Er komt € 167,8 miljoen bij voor alle doelgroepen (denk aan zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten, buurthuizen en culturele instellingen). Voor het primair en voortgezet onderwijs is nog eens € 47 miljoen extra beschikbaar. Het subsidieplafond wordt daarmee in totaal € 452,3 miljoen. Hiermee kan de verduurzaming sneller door meer eigenaren uitgevoerd worden, want de belangstelling is groot.

Opening nieuwe aanvraagronde

De aanvraagronde opent maandag 3 juni 2024 om 09.00 uur. Vanaf maandag 20 mei kunnen geïnteresseerden alvast een conceptaanvraag aanmaken via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarop staat ook meer informatie over de subsidieregeling. De aanvraagronde sluit op donderdag 31 oktober 2024 om 17.00 uur.

Over de regeling

Met de DUMAVA kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed subsidie aanvragen om te verduurzamen. Voor de DUMAVA is tussen 2024 en 2030 in totaal € 1,9 miljard beschikbaar uit het Klimaatfonds. De eerste twee subsidierondes vonden plaats in oktober 2022 en in september 2023. De belangstelling was erg groot; het subsidieplafond werd beide keren binnen een dag bereikt. Met het verhoogde budget en de voortzetting van de regeling krijgen meer eigenaren van maatschappelijk vastgoed de mogelijkheid om te verduurzamen.