Hypotheekgarantie Bonaire voor meer kopers beschikbaar: nu ook voor woningen tot ruim $ 300.000

Meer huizenkopers kunnen een hypotheek aanvragen met hypotheekgarantie op Bonaire (HGB). Per 1 mei 2024 gaat het grensbedrag omhoog: van $ 225.000 naar $ 305.000. Zo sluit de HGB beter aan bij de verkoopprijzen van woningen op Bonaire. Met de hypotheekgarantie kunnen kopers een lening krijgen voor het volledige aankoopbedrag. Daardoor is er minder eigen geld nodig. Ook biedt de HGB kopers een vangnet als ze in financiële moeilijkheden komen door persoonlijke omstandigheden. Hiermee verbetert de HGB de toegang tot een koopwoning.

Nieuwe grens past beter bij verkoopprijzen

Sinds 2021 kunnen huizenkopers de hypotheekgarantie aanvragen. Drie partijen hebben dit mogelijk gemaakt: de overheid, Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de Maduro en & Curiel’s Bank Bonaire (MCB). Kopers kunnen op de website van  hypotheekgarantie Bonaire kijken of ze de garantie interessant voor hen is én of ze aan de voorwaarden voldoen.

NHG heeft een tussenevaluatie uitgevoerd en constateerde dat er tot nu toe nog weinig hypotheken met HGB zijn afgesloten. Dat kan komen omdat er niet veel woningen zijn met een verkoopprijs onder het oude grensbedrag van $ 225.000. Het grensbedrag wordt daarom verhoogd naar $ 305.000. Daardoor kan voor een groter gedeelte van de beschikbare koopwoningen HGB aangevraagd worden.

Betaalbaar wonen voor meer mensen op Bonaire

De hypotheekgarantie is een pilot. Deze pilot is nu alleen op Bonaire omdat er bij de start van de pilot alleen op Bonaire een bank was die voldeed aan de eisen om een NHG af te sluiten. Na vijf jaar wordt geëvalueerd en wordt besloten of het mogelijk blijft om hypotheekgarantie aan te vragen. De hypotheekgarantie is één van de maatregelen waarmee het kabinet zich inzet voor het verbeteren van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in Caribisch Nederland.

De woondeal

Het bestuurscollege van Bonaire en Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben in 2023 ook hun handtekening gezet onder de woondeal voor Bonaire. Het doel is om ruim 2100 betaalbare woningen te realiseren tot en met 2030.

In de Woondeal Bonaire is vastgelegd dat een betaalbare koopwoning een woning is met een verkoopprijs van maximaal het HGB-grensbedrag. De verhoging van de HGB-kostengrens betekent dat de maximale prijs van een betaalbare koopwoning ook stijgt tot $ 305.000.