Energietransitie versnellen: luister de podcastserie Expeditie Energie

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen van het aardgas af en op een andere manier verwarmd worden. Gemeenten hebben de regie in de energietransitie en spelen hierin dus een belangrijke rol. Ook burgers en bedrijven moeten aan de slag. In de nieuwe podcastserie Expeditie Energie bespreken experts en ervaringsdeskundigen de rollen van de betrokkenen. Ze hebben het onder meer over ondersteuning voor bewoners en bedrijven, uitdagingen in de energietransitie en mogelijke oplossingen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van BZK

De grote verbouwing: waar staan we met de energietransitie in de gebouwde omgeving?

In de eerste podcastaflevering spreekt Brecht van Hulten met Teun Bokhoven (voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde omgeving) en Jan van Beuningen (directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)). Zij vertellen over de doelen voor de energietransitie, waar Nederland staat, wat het beleid is en welke stappen er gezet kunnen worden. Diederik Samson schuift ook aan en reflecteert op wat goed gaat en welke uitdagingen er nog liggen.

Luister de eerste aflevering via Apple Podcasts of Spotify.

Volgende twee podcasts

  • Een publiek warmtebedrijf, wat komt daar allemaal bij kijken?
    In de tweede aflevering bespreken Tjalling de Vries (ministerie van BZK) en Robert Crabbendam (publiek warmtebedrijf HVC) de vragen die wethouder Michel Klijmij-van der Laan (gemeente Gouda) hen voorlegt. Deze gaan over de financiële en organisatorische gevolgen van de warmtetransitie, de rol van de gemeente en het behartigen van alle belangen. 

  • Verduurzamen van je Vereniging van Eigenaren, hoe doe je dat?
    Annemarie Küppers (ministerie van BZK) en Laetitia Ouillet (gemeente Schiedam) praten in de derde aflevering over de verduurzaming van verschillende soorten Verenigingen voor Eigenaren (VvE’s). Ook deelt ervaringsdeskundige en VvE-bestuurslid Marcel van Loon zijn kennis. 

De podcast verschijnt elke drie weken en is beschikbaar op Apple Podcasts en Spotify.

Over de podcastserie

Deze podcastserie is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Het gaat om uitwisseling tussen beleid, uitvoering en de verschillende betrokken partijen. Vanuit het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde omgeving werken onder meer de volgende organisaties mee: ministerie van BZK, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Energie Nederland.