Expertteam Woningbouw ondersteunt bij vraagstukken rondom netcongestie

Het Expertteam Woningbouw van RVO helpt gemeenten, provincies en woningcorporaties om woningbouwprojecten te versnellen. Het team ondersteunt nu ook bij projecten die moeizaam van de grond komen of vastlopen door netcongestie, het vollopen van het stroomnet door een tekort aan capaciteit.

Op zoek naar oplossingen voor netcongestie

De woningbouwopgave is groot. Tot en met 2030 moeten er 981.000 nieuwe woningen komen. Deze nieuwe woningen zorgen ook voor een grotere vraag naar stroom. Het elektriciteitsnet is daar op veel locaties nog niet op berekend. Daardoor kunnen woningbouwprojecten vertraging oplopen of in sommige gevallen helemaal niet van start.

Het Expertteam Woningbouw helpt gemeenten, provincies en corporaties die hier tegenaan lopen. Het team bestaat uit een brede pool van experts met kennis van planologie, financiering en wet- en regelgeving. Zij bieden onafhankelijk advies en praktische ondersteuning om projecten weer in beweging te brengen, samenwerking te organiseren en bouwprocessen vlot te trekken. Maatwerk staat daarbij voorop.

Werkwijze Expertteam Woningbouw

Het Expertteam Woningbouw adviseert gemeenten en provincies op aanvraag. Andere partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen ook contact opnemen met vragen. Als zij het Expertteam willen inschakelen, gebeurt dit in samenwerking met de betrokken gemeente of provincie.

Meer weten?

Op de website van RVO staat meer informatie over de werkwijze en het aanbod van het Expertteam Woningbouw.