Jaarlijkse huurprijsstijging in vrije sector aan maximum verbonden: Tweede Kamer stemt in met begrenzing

De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van minister De Jonge om huurders in de vrije sector te blijven beschermen tegen excessieve huurprijsstijgingen. De wet stelt een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging in de vrije huursector. De Tweede Kamer besloot om het maximum tot 1 mei 2029 te laten gelden; twee jaar langer dan eerder voorgesteld.

Maximum geldt ongeacht afspraken in huurcontract

Circa 640.000 huishoudens huren een huis in de vrije sector. Verhuurders moeten zich sinds 1 mei 2021 houden aan het maximum voor de jaarlijkse huurverhoging. Verhuurders mogen geen hogere huurverhoging voorstellen aan hun huurders. Ook niet als een hoger percentage in het huurcontract is opgenomen. Dit maximum wordt de gemiddelde CAO-loonontwikkeling of de inflatie (consumentenprijsindex, CPI). Bij het laagste van deze percentages mogen verhuurders 1% optellen. Vanaf 1 mei 2024 tot 1 januari 2025 blijft de maximaal toegestane verhoging 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt.

Het wetsvoorstel past ook de verjaringstermijn aan. Onder de huidige regelgeving kan een verhuurder niet-doorgevoerde huurverhoging op een later moment alsnog doorvoeren. Huurders konden zo ineens met een flinke huurstijging te maken krijgen. In het wetsvoorstel worden de regels voor ‘opgespaarde huurverhogingen’ aangescherpt. De verhuurder mag alleen zo’n gemiste huurverhoging doorvoeren als hij zijn huurder jaarlijks hierover heeft geïnformeerd. De Tweede Kamer bepaalde dat een verhuurder maximaal twee gemiste jaarlijkse huurverhogingen op een later moment mag doorvoeren. 

Zekerheid over woonlasten

Het maximum voor de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector geldt sinds 1 mei 2021. Dit werd ingesteld door het initiatiefwetsvoorstel van voormalig Tweede Kamerlid Nijboer. De verlenging van de wet moet ingaan op 1 mei 2024. De tweede Kamer verlengde de looptijd van de wet naar vijf jaar: deze blijft gelden tot 1 mei 2029

Het wetsvoorstel gaat nu door voor behandeling naar de Eerste Kamer. Om de ingangsdatum per 1 mei mogelijk te maken, moeten de leden voor die datum instemmen. Zonder verlenging van de wet worden huurcontracten in de vrije sector vanaf 1 mei 2024 niet meer beschermd tegen excessieve huurprijsstijgingen. 

Met de verlenging van de begrenzing wil de minister huurders in de vrije sector langer meer zekerheid geven over hun woonlasten en de betaalbaarheid daarvan. De evaluatie van de wettelijke begrenzing in 2023 liet zien dat de noodzaak om een maximum te stellen aan de jaarlijkse huurverhoging nog steeds aanwezig is. In 2028 wordt de noodzaak voor de begrenzing opnieuw geëvalueerd.