SCP: armste en rijkste inwoners in Nederland ontmoeten elkaar steeds minder

De armste en rijkste inwoners van Nederland ontmoeten elkaar steeds minder, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zowel de armste als de rijkste inwoners van Nederland ontmoeten in hun buurt, op het schoolplein, bij familie en op hun werk vooral mensen die net als zij weinig of juist veel welvaart hebben, aldus het onderzoek.

Deze toename van gescheiden leefwerelden is volgens het SCP reden tot zorg, omdat dit gepaard gaat met ongelijke kansen. Ook staat het sociale samenhang en begrip tussen mensen in de weg. In het onderwijssysteem en op de woning- en arbeidsmarkt liggen wel kansen om ervoor te zorgen dat arm en rijk elkaar (weer) meer ontmoeten. 

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

De hernieuwde aandacht voor het verbeteren van wijken – zoals met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid – is een voorbeeld om de kloof te dichten, schrijft het SCP. “Het gaat niet alleen om de vraag wie waar woont, maar ook over hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het vraagt om een aantrekkelijke openbare ruimte, breed toegankelijke publieke voorzieningen en een verbindend verenigingsleven.”

Download het onderzoek op de website van het SCP.