Opinie NPLV-directeuren: “Stop de stapeling van problemen in achterstandswijken”

Problemen in veel wijken en buurten stapelen zich op, stellen twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) vandaag in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad. Daarom doen ze een oproep aan het komende kabinet om te blijven investeren in kwetsbare gebieden. Ook zijn volgens de directeuren onorthodoxe maatregelen nodig, zoals voorrang van woningzoekenden “die geen extra aandacht van buren of overheden vragen”.

Het debat over concentratie van problemen in wijken en buurten loopt al vele jaren, schrijven onder anderen Chris Schaapman (Den Haag Zuidwest), Marloes Schreur (Leeuwarden Oost), Marco Pastors (Rotterdam Zuid), Ron Meyer (Heerlen Noord) en Arie Slob (Lelystad Oost). Laait vaak even op en verzandt weer snel. Ondertussen blijven de problemen in te veel wijken in ons land zich onevenredig opstapelen. Reden voor ons, directeuren van gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) ons in het gesprek te mengen met een brede oproep aan politiek Den Haag en onze eigen gemeenten.

Onze wijken kampen met grote achterstanden die in veel huizen te veel het dagelijks leven bepalen. Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, drie keer zoveel uitkeringsgerechtigden als gemiddeld, meer schooluitval, lagere schooladviezen, meer burenoverlast, groeiende, vergiftigende criminaliteit. Mensen hebben grote zorgen over het achteruit gaan van hun buurt terwijl ze zelf vooruit willen.

In de NPLV-gebieden wordt hard gewerkt om deze ongelijkheid te bestrijden, om te zorgen dat onze gebieden naar fatsoenlijke stedelijke gemiddeldes gaan, naar een levensstandaard die niet onderdoet of achterblijft. Om school, werk, wonen, levens, leefbaarheid en veiligheid naar het niveau te brengen waar mensen recht op hebben, óók in de armste wijken van ons land.

Dat doen we door extra lesuren, voorkomen van achterstanden bij jonge kinderen, door opleiding mét baangaranties en extra zorg en begeleiding van uitkering naar werk, door betere woningen. Bewoners en partners trekken hierin samen op. Voor het structureel wegwerken van de achterstanden is veel tijd nodig. Vandaar dat 20 jaar is uitgetrokken voor onze aanpak.

De stapeling van problemen in onze wijken bedreigt de effectiviteit van deze aanpak. Daarom hebben we onorthodoxe maatregelen nodig.

Lees de gehele opinie op de website van het Algemeen Dagblad.