Bestuurlijk aanjager vakantieparken aangesteld

Een brede coalitie van departementen, medeoverheden en maatschappelijke partners werkt in een langjarige aanpak samen aan toekomstbestendige vakantieparken. Onderdeel hiervan is het transformeren van vakantieparken naar woonwijken. Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Nathan Stukker benoemd tot bestuurlijk aanjager. Hij gaat gemeenten en provincies ondersteunen in de aanpak.

Integrale aanpak voor vakantieparken

Een van de doelen van de vervolgaanpak vakantieparken is het transformeren van parken naar woonwijken. Dit kan uitkomst bieden voor parken die geen economisch perspectief meer hebben. We werken aan integrale vervolgafspraken. De verschillende problemen op vakantieparken kunnen niet los van elkaar worden gezien. De afweging om te transformeren naar wonen is daarom een onderdeel van een integrale aanpak op toekomstbestendige vakantieparken. Die aanpak heeft ook tot doel om criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan, kwetsbare bewoners van vakantieparken beter te ondersteunen en vakantieparken te vitaliseren die wel perspectief hebben in de recreatieve sector.

Nathan Stukker gaat gemeenten en provincies hierbij helpen, onder meer door het bouwen aan een lokaal netwerk, het wegnemen van knelpunten en aandragen van oplossingen.

Voortgang

Bij de vervolgaanpak vakantieparken zijn ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, van Justitie en Veiligheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken. De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de voortgang van de aanpak.