Scriptie over overheidsbeleid in kwetsbare wijken wint prijs

Met ‘De weerbarstige realiteit van een nieuwe overheid: Schipperen tussen netwerken en dienen in een ‘kwetsbare’ wijk’ heeft Mony Klaus de FSW Scriptieprijs 2023 gewonnen. Voor dit onderzoek liep Klaus drie maanden mee met een programmabureau in een kwetsbare wijk verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

De scriptie gaat in op de vraag hoe een nieuwe overheid uitwerking krijgt in de praktijk en is geschreven als onderdeel van de master Cultural Anthropology and Development Sociology. Daarbij gaat Klaus in op dilemma's die komen kijken bij een samenwerking tussen overheden, organisaties en bewoners. “Iedere professional die ik heb gesproken voelt een sterke verantwoordelijkheid om de inwoners te helpen”, vertelt Klaus op de website van Universiteit Leiden. “Dat neemt niet weg dat de lokale praktijk een harde en ingewikkelde werkelijkheid is.” 

Morele plicht

Volgens het onderzoek komt dit onder andere doordat er binnen het lokale netwerk nog weinig structuur en duidelijkheid bestaat over wie verantwoordelijkheid draagt. Ook is er nog geen eenduidig antwoord op de vraag hoe je op een integrale en gelijkwaardige manier beleid maakt en implementeert, stelt het onderzoek. Daarnaast hebben lokale ambtenaren, vanuit een gevoelde morele plicht, de neiging om een dienende rol aan te nemen tegenover inwoners.

Wind mee

Tijdens haar onderzoek in een van de gebieden van het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid ervoer Klaus hoe waardevol het is om uit je bubbel te treden. “Ik heb geleerd dat verschillen, en het gevoel van onbegrip dat dit vaak met zich meebrengt, vervallen in het individuele, persoonlijke gesprek. Ook heb ik geleerd hoe waardevol écht luisteren kan zijn en dat ik mij als witte, Nederlandse, hoogopgeleide vrouw bewust moet zijn van het feit dat ik soms een beetje wind mee heb gehad in dit leven”, aldus Mony Klaus op de website van Universiteit Leiden.

Lees het volledige interview op de website van Universiteit Leiden.