Ontwerpwetsvoorstel voor verlenging maximale jaarlijkse huurstijging vrije sector naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het voorleggen aan de Raad van State van het ontwerpwetsvoorstel van minister Hugo de Jonge om voor nog eens drie jaar een maximale jaarlijkse huurverhoging te hanteren in de vrije sector. Het voorstel houdt in dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1%. Die verlenging moet ingaan vanaf 1 mei 2024 en geldt dan tot 1 mei 2027.

Noodzaak maximum blijft

De maximering van de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector geldt sinds 1 mei 2021 en werd geregeld met het initiatiefwetsvoorstel van voormalig Tweede Kamerlid Nijboer. Vóór mei 2021 zat er geen grens aan de jaarlijkse verhogingen in de vrije sector. Doordat deze grens ontbrak en vanwege de schaarste op woningmarkt, werden huurders   geconfronteerd met grote huurstijgingen. Uit evaluatie van de initiatiefwet (2023) bleek dat de noodzaak om de toegestane jaarlijkse huurverhoging te maximeren, nog steeds aanwezig is. Daarom heeft minister De Jonge het wetsvoorstel om de maximering te verlengen voorbereid. Onderdeel van het voorstel is om de noodzaak voor de maximering na (bijvoorbeeld) twee jaar opnieuw te evalueren.

Zekerheid over woonlasten

Huurcontracten in de vrije sector worden zonder verlenging na 1 mei 2024 niet meer beschermd tegen excessieve huurprijsstijgingen. Met de maximering wil de minister huurders in de vrije sector langer meer zekerheid geven over hun woonlasten en de betaalbaarheid daarvan.