Eerste Kamer stemt in met gewijzigde Huisvestingswet 2014: meer mogelijkheden voor woningzoekenden die er nu moeilijk tussen komen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met aanpassingen in de Huisvestingswet 2014, die naar verwachting vanaf 1 januari 2024 van kracht zullen zijn. Deze wijzigingen geven gemeenten meer ruimte om specifieke doelgroepen, eigen inwoners en mensen met  bepaalde beroepen te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouw koopwoning.

Voorrang bij lokale binding en cruciale beroepen

De nieuwe Huisvestingswet 2014 geeft gemeenten ruimere bevoegdheden om bepaalde woningen in de gemeente toe te wijzen aan specifieke woningzoekenden. Zo mag een gemeente straks bij de helft van de beschikbare huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen tot de betaalbaarheidsgrens (in 2024: 390.000 euro) voorrang geven aan mensen met een economische, maatschappelijke of lokale binding met de gemeente. Daarnaast kunnen zij bepaalde beroepen, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten, aanmerken als cruciaal, waardoor die beter geholpen worden bij het vinden van een woning. Op dit moment komen sommige woningzoekenden er niet tussen op de woningmarkt, waardoor de leefbaarheid in gemeenten afneemt.

Met de nieuwe Huisvestingswet 2014 kunnen gemeenten bij nieuwbouwprojecten voorrang geven als er meerdere gegadigden zijn. Bijvoorbeeld aan kopers met een binding met de gemeente en mensen met een voor die gemeente cruciaal beroep. Dat betekent dat kopers van een nieuwbouwwoning in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning moeten aanvragen voor woningen met een verkoopprijs tot de betaalbaarheidsgrens (in 2024: 390.000 euro).

Het doel van de Huisvestingswet, die in 2014 van kracht ging, is het zorgen voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimten, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt op het vinden van een betaalbare woning. Gemeenten bepalen zelf of zij gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden.