Seinen op groen voor woningbouw in de Gnephoek

Er is bestuurlijk groen licht om verdere stappen te zetten naar grootschalige woningbouw en natuurontwikkeling in de Gnephoek bij Alphen aan de Rijn. Dat laat minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in brief aan de Tweede Kamer weten. Alle betrokken partijen (provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan de Rijn, regio Holland Rijnland, hoogheemraadschap Rijnland) zijn daarover eensgezind. In totaal gaat om de ontwikkeling van 5.500 woningen en investeringen in natuur, waarbij ook rekening wordt gehouden met het water- en bodemsysteem.

Ondersteunen

In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt minister De Jonge dat hij grote woningbouwlocaties zoals de Gnephoek wil ondersteunen. Voor zulke projecten zal hij in 2024 een nieuwe regeling vormgeven. Daarvoor kunnen middelen die beschikbaar zijn voor woningbouw, worden aangewend. Daarover zal bij Voorjaarsnota een besluit worden genomen. Hij volgt hiermee het advies van onafhankelijk adviseur Wim Kuijken.

Positief advies

De gedeputeerde staten van Zuid-Holland geven een positief advies aan provinciale staten over de Gnephoek. De gedeputeerde staten geven in het advies aan voor het wijzigen van het provinciale ruimtelijke beleid te zijn, om de ontwikkeling in de Gnephoek mogelijk te maken. Daarnaast geven gedeputeerde staten ook inzicht in de benodigde vervolgstappen voor alle betrokken partijen. Deze stappen zijn belangrijke voorwaarden om de wijziging van het beleid mogelijk te maken. De verwachting is dat de formele wijzigingsprocedure in de zomer kan worden gestart.

Oog voor natuur en betaalbaar wonen

Naast provincie en gemeenten, is ook het Hoogheemraadschap Holland Rijnland  nauw betrokken bij dit plan. Dijkgraaf Van de Sande noemt de ontwikkeling een voorbeeld voor woningbouw en natuur in samenhang met het uitgangspunt van water en bodem sturend. In de Gnephoek is naast oog voor natuur ook ruimte voor 60% betaalbare woningen, waaronder sociale- en middenhuur, waarmee een leefbare wijk gebouwd wordt.