19 miljoen voor ondersteuning van verhuurders en woningeigenaren bij gezamenlijke renovatieprojecten

Het kabinet trekt in totaal 19 miljoen euro uit voor de ondersteuning van verhuurders en woningeigenaren bij gezamenlijke renovatieprojecten ten behoeve van verduurzaming. Met deze stimulans, afkomstig uit de Subsidieregeling Procesondersteuning Opschaling Renovatieprojecten (SPOR), kunnen samenwerkingsverbanden een procesondersteuner inhuren die hen begeleidt naar de start van duurzame renovatieprojecten.  Het aanvraagloket opent op maandag 13 november, 9.00 uur. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een procesondersteuner speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van gezamenlijke renovatieprojecten, nog voordat de werkzaamheden beginnen. Hierdoor kunnen sneller én kostenefficiënter meer woningen verduurzaamd worden.

Voorwaarden voor samenwerkingsverbanden

Zowel bestaande als toekomstige samenwerkingsverbanden van woningeigenaren, zoals verhuurders, woningeigenaren of een combinatie daarvan, kunnen zich aanmelden voor de subsidieregeling. Er zijn een paar voorwaarden van toepassing. Zo moet een samenwerkingsverband bestaan uit minimaal honderd huurwoningen en twee verhuurders, of dertig koopwoningen. Bovendien mag het samenwerkingsverband niet uitsluitend bestaan uit woningeigenaren van één vereniging. Zij kunnen namelijk al gebruikmaken van de subsidieregeling 'SVVE' voor procesondersteuning.

Procesondersteuner stelt verduurzamingsplan op

Een andere vereiste is dat het samenwerkingsverband binnen 24 maanden na aanvraag van de subsidie een verduurzamingsplan voor de woningen moet laten opstellen door de procesondersteuner. Dit plan bevat ondertekende offertes voor de beoogde energiebesparende isolatiemaatregelen van alle woningen, evaluatie van het proces, begroting en een planning voor de uitvoering. Er moeten minimaal twee dezelfde energiebesparende isolatiemaatregelen bij alle woningen worden opgenomen. Ook moet de procesondersteuner zelf hebben deelgenomen aan het begeleidingsprogramma van Verbouwstromen. Dit programma biedt trainingen en kennissessies en begeleidt de procesondersteuners als een community of practice, zodat procesondersteuners onderling kennis en ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en hun resultaten op landelijk niveau kunnen worden opgepakt. 

Subsidiebedragen per woning

Samenwerkingsverbanden kunnen 750 euro per huurwoning en 1000 euro per koopwoning ontvangen om gezamenlijk woningen mee te verduurzamen. Het maximale subsidiebedrag is 200.000 euro, waarvan 25.000 euro als voorschot wordt uitgekeerd. In totaal is er 19 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, verspreid over een periode van vier jaar (2023 tot en met 2026). De volledige regeling is te vinden via de website van RVO. Meer informatie over het begeleidingsprogramma is te vinden op de website van Verbouwstromen.

Aanmelden voor informatiesessie

Op dinsdag 21 november van 10.30 tot 11.30 uur organiseren het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie,  RVO en Verbouwstromen een informatiesessie over de SPOR. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar spor@rvo.nl.