Regeling Woningbouwimpuls (Wbi) zesde tranche gepubliceerd

De definitieve regeling van de zesde tranche van de Woningbouwimpuls (Wbi) is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Gemeenten kunnen projecten vanaf 18 december 2023 tot woensdag 12 februari 2024 aanmelden voor de regeling. Tijdens de aanvraagperiode kunnen gemeenten voor advies bij hun aanvraag terecht bij de Impulskamers van het expertteam Woningbouw.

Met de Woningbouwimpuls kunnen gemeenten versneld inzetten op:

  • de bouw van nieuwe woningen;
  • het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

De Wbi bestaat sinds 2020. Tot nu toe zijn er vijf tranches geweest, die samen bijdragen aan de bouw van ruim 184.000 nieuwe woningen door het hele land.

Meer projecten komen in aanmerking

De regeling is toegankelijker gemaakt voor alle gemeenten:

  • De minimaal vereiste projectomvang wordt niet meer bepaald op basis van de grootte van de gemeente. Voor iedere gemeente geldt nu een minimale projectomvang van 200 woningen.
  • Woondealregio's die meer ambities hebben dan het huidige aantal afgesproken woningen en zo een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verhogen van het totaal aantal woningen van 900.000 naar 981.000 tot en met 2030, krijgen extra urgentiepunten. Ook gemeenten die op een andere manier een positieve invulling geven aan de gesloten woondeals krijgen extra urgentiepunten, bijvoorbeeld door een aanvraag in te dienen voor een sleutellocatie of te voldoen aan de betaalbaarheidseisen uit de woondeals.
  • Er komt een herkansingmogelijkheid na afloop van de zesde beoordelingsronde, mits er voldoende middelen zijn. Gemeenten die in de zesde tranche hebben ingediend maar waarvan de aanvraag net niet voldoet, kunnen binnen een korte termijn aanvullende informatie verstrekken, zodat ze alsnog in aanmerking komen voor een bijdrage.

Aanmelden voor advies en ondersteuning via Impulskamers

Het ministerie van BZK vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk gemeenten in aanmerking komen voor Wbi-bijdrage. Daarom is er, net als bij eerdere tranches, ondersteuning beschikbaar voor gemeenten bij het doen van de aanvraag. Gemeenten kunnen kosteloos een vertrouwelijk adviesgesprek aanvragen met leden van het expertteam Woningbouw.

Deze impulskamers vinden plaats van maandag 20 november 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024. Een afspraak duurt één uur. Aanmelden kan via de website van het RVO. In dit praktijkverhaal is te lezen hoe de gemeente Ede er met advies van het expertteam Woningbouw in slaagde om een bijdrage uit de tweede tranche te ontvangen, nadat hun aanvraag in de eerste tranche was afgewezen.

Loket opent in december

Gemeenten kunnen vanaf 18 december tot woensdag 12 februari 2024 een aanvraag voor de Wbi indienen. De aanvragen worden beoordeeld door de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls. De uitslag van de zesde tranche volgt nog voor de zomer van 2024.