Internetconsultatie van start over nieuwe subsidieregeling ontzorging Mkb bij verduurzaming gebouwen

De internetconsultatie voor de regeling specifieke uitkering verduurzaming bedrijfsmatig vastgoed en bedrijventerreinen staat open tot 29 november. Deze regeling kan aangevraagd worden door provincies. De subsidiepot bedraagt totaal 50 miljoen euro. Met het budget kunnen provincies twee ontzorgingsprogramma’s voor het Mkb opzetten: een voor verduurzaming van kleine en micro ondernemingen en een voor verduurzaming bedrijventerreinen.

Provincies kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze specifieke uitkering. Dat geld moeten zij inzetten bij het begeleiden van kleine en micro ondernemingen en voor samenwerkingsverbanden op bedrijventerreinen. De middelen voor beide programma's kunnen worden ingezet voor begeleiding en advisering, niet voor de bekostiging van de maatregelen zelf.

Ontzorging individuele ondernemingen

Het Ontzorgingsprogramma Mkb is erop gericht om kleine en micro ondernemingen te ontzorgen bij het verduurzamen van de onderneming, zoals het verduurzamen van het pand en het energiezuiniger maken van processen. Net als bij het maatschappelijk vastgoed heeft deze groep ondernemers moeite om duurzaamheidsstappen te maken, waar bij ook nog vaak speelt dat ze het pand huren. Het programma kan aanvullend zijn op de wijkgerichte aanpak van gemeenten.

Aanpak bedrijventerreinen

Het Programma verduurzaming bedrijventerreinen richt zich op het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen. Georganiseerde bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen, zoals bij het oplossen van de netcongestie of een rol spelen bij het aardgasvrij maken van wijken. Het programma ondersteunt aanjagers bij het opzetten en verbeteren van de samenwerkingsorganisaties op bedrijventerreinen.

Internetconsultatie

Met deze internetconsultatie krijgt iedereen informatie over de subsidieregeling die in voorbereiding is en kan men suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid te verbeteren. Reageren kan tot 29 november. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en de subsidieregeling eventueel aangepast.

Het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van EZK, is van plan om de programma’s op 1 mei 2024 te laten starten voor een periode van 3 jaar.