Grote belangstelling Startbouwimpuls: ruim 800 projecten aangemeld

Gemeenten hebben meer dan 820 projecten aangemeld voor de Startbouwimpuls (SBI). In totaal is er meer dan 850 miljoen euro aan benodigde middelen aangemeld voor bijna 85.000 woningen. Dat komt neer op gemiddeld zo’n € 10.000 per woning. Voor de Startbouwimpuls is 300 miljoen euro beschikbaar; het beschikbare budget is dus overtekend. Vanaf medio november wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen.

Stimulans om bouw nog dit jaar te starten

Snel bouwen wat vergund is én snel vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden. Zo beperken we de dip in de woningbouw. Met de Startbouwimpuls kan de bouw op al vergunde locaties soms nog dit jaar van start gaan, wat een impuls geeft aan het versnellen van de woningbouw. Dit is belangrijk omdat de omstandigheden om te bouwen moeilijker zijn geworden door de gestegen rente en bouwkosten.

Gemeenten en ontwikkelaars voeren intensieve gesprekken om bouwplannen doorgang te laten vinden. De Startbouwimpuls helpt daarbij omdat plannen daarmee weer financieel uitkunnen, ondanks de economische tegenwind. De aangevraagde woningtypes en de locaties waar wordt gebouwd zijn divers. Deze woningen zijn planologisch ver genoeg gevorderd om te kunnen starten met de bouw tegen eind 2023, in 2024 of in 2025. Van deze woningen is 85% betaalbaar.

Belangrijke criteria bij beoordeling

Naar verwachting ontvangen gemeenten vanaf medio november bericht over hun aanmelding. Hierbij spelen drie criteria een rol. Allereerst is de juridische hardheid van belang. Van alle projecten is de planologische status bekend, waarbij projecten met een grote zekerheid meer kans maken op een middelen vanuit de SBI. Ten tweede speelt de snelheid en efficiëntie een grote rol, en tot slot wordt gekeken naar het doorvoeren van eventuele optimalisaties in de businesscase. Aan de hand van alle criteria worden de aanmeldingen gescoord. De projecten met de beste scores krijgen een bijdrage uit de Startbouwimpuls.