Projecten gezocht voor toepassing parallel plannen voor snellere doorlooptijd

De grootste vertraging in de bouw van woningen ontstaat in de fase van initiatief tot het opstellen van een bestemmingsplan en/of de aanvraag van een omgevingsvergunning. Een andere manier van werken – waarbij processen gelijktijdig in plaats van volgordelijk verlopen, kan veel kostbare tijd besparen. Het ministerie van BZK zoekt projecten die zich willen laten begeleiden om met deze nieuwe werkwijze aan de slag te gaan.

Uit onderzoek blijkt dat niet de wettelijke (besluitvormings)procedures de meest tijdrovende factor zijn in de Nederlandse woningbouw, maar juist de periode die aan de procedures voorafgaat: het bepalen waar en wat er precies gebouwd moet worden, met welke kwaliteiten en onder welke voorwaarden. Om de woningbouw te versnellen neemt het Rijk meer regie door in te zetten op effectieve werkwijzen, processen en standaarden en het bevorderen dat deze worden toegepast.

Een andere manier van werken bespaart kostbare tijd

Onderdeel van de aanpak is het stimuleren van een andere manier van werken. Het idee is om processen zoals uitgangspunten bepalen, rekenen, tekenen, onderzoeken, participatie en afspraken juridisch vastleggen gelijktijdig en samenhangend uit te voeren, in plaats van volgordelijk zoals nu veelal gebeurt. Dat bespaart kostbare tijd, waarmee de kans op veranderende omstandigheden gedurende het traject en daarmee vertraging wordt verkleind. Met een parallel planproces kunnen sneller meer woningen worden gerealiseerd, met aandacht voor de kwaliteit van deze woningen. Dit moet er op termijn toe leiden dat woningzoekenden makkelijker een woning kunnen vinden dan nu het geval is.

Meld woningbouwproject aan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties om woningbouwprojecten aan te melden die zij vanaf september/oktober 2023 binnen twee jaar tot start bouw willen laten begeleiden. Van deze projecten wordt gevraagd om actief bij te dragen aan het ontwikkelen en breder delen van de opgedane kennis en leerervaringen.

Projecten kunnen tot en met 15 augustus a.s. worden aangedragen door zowel gemeenten als ontwikkelaars en woningcorporaties via woningbouw@minbzk.nl Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Anke Sieverink via telefoonnummer 06-11619059 of
e-mail.

Meer informatie over de uitvraag om woningbouwprojecten aan te leveren, staat in het document 'Uitvraag woningbouwprojecten parallel schakelen'.