10 miljoen extra voor flexibele capaciteit om door te bouwen

Via de flexpoolregeling kunnen gemeenten en provincies tijdelijke capaciteit en expertise inschakelen in de voorfase van woningbouw en herstructurering.  In 2023 komt 10 miljoen extra beschikbaar zodat gemeenten en provincies kunnen blijven doorbouwen. Met het extra geld kunnen ze regionale of provinciale flexpools opzetten of externe capaciteit inhuren. Dit maakt minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend. 

Extra bijdrage in 2023

In 2024 komt een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar voor de flexpoolregeling. Eerder gebeurde dat al in 2022. In 2023 wordt nu 10 miljoen euro extra beschikbaar gemaakt om de snelheid in de voorfase van woningbouw nog meer te bevorderen. Gemeenten en provincies kunnen hiermee extra capaciteit inzetten voor bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, vergunningverlening en het sluiten van overeenkomsten ter voorbereiding op woningbouwprojecten.

Caribisch Nederland

Van de extra bijdrage van 10 miljoen euro is 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Caribisch Nederland. Ook daar is het gebrek aan capaciteit een vertragende factor bij woningbouw en herstructurering. De overige 8,8 miljoen wordt via dezelfde verdeelsystematiek over de 12 provincies verdeeld als in 2022.

Meer informatie

Op 5 juli 2023 is de regeling die besluit tot wijziging van de flexpoolregeling 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.