Bestel de publicatie ‘Creativiteit, lef en een lange adem’ met tips uit 20 kwetsbare stedelijke gebieden

Onlangs verscheen de publicatie ‘Creativiteit, lef en een lange adem’. Daarin staan ervaringen en tips vanuit de 20 kwetsbare stedelijke gebieden die zijn verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid investeert dit kabinet flink in de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van 20 kwetsbare stedelijke gebieden. Daarbij werken de ministeries van OCW, SZW, JenV, BZK en VWS nauw samen met gemeenten, bewoners en lokale partners.

In de publicatie zijn interviews gebundeld met mensen die een bijdrage leveren aan de verschillende lokale programma’s van Leefbaarheid en Veiligheid. Wat drijft hen? Welke kansen liggen er? En op welke taaie problematiek stuiten ze?

“Laat jongeren zien dat je mooi kunt leven als je het goede pad kiest”

Zo kregen ondernemer Toni Iñiguez Najdanovski en jongerenwerker en directeur van Presikhaaf University Nabil el Malki het in Arnhem Oost het voor elkaar om zo’n 60 jongeren in anderhalf jaar tijd naar betaald werk te begeleiden. Hun motto: “Laat jongeren zien dat je mooi kunt leven als je het goede pad kiest.”

“Laat bewoners die problemen zelf doorleefd hebben meebeslissen”

De gemeente Breda bedacht op haar beurt een initiatiefgroep van Bredanaars om de wijken in te gaan. De gesprekken met bewoners en professionals in onder andere Breda Noord openden de ogen van Dalila Sayd en Justin Goetzee: “Laat bewoners die problemen zelf doorleefd hebben meebeslissen.” Hun bevindingen dienen mede als basis voor het programma Verbeter Breda.

Continue aandacht

“De leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken is niet gebaat bij een carrousel van projecten met een looptijd van enkele jaren”, schrijft verantwoordelijk minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het woord vooraf. “Het vergt langdurige, continue aandacht en structurele inzet van ons allen. Alleen een ruime horizon – van 15-20 jaar – biedt ons de kans om de negatieve spiraal, van vaak generatie op generatie doorgegeven problematiek, te doorbreken.”

Professionals bij het Rijk en gemeenten, bewoners en lokale partners kunnen de bundel gratis bestellen door een mail te sturen aan leefbaarheid@minbzk.nl (zolang de voorraad strekt). Het is ook mogelijk om de bundel te downloaden.