Wijkrechtspraak in Den Haag Zuidwest: minder jongeren in de criminaliteit

Dit najaar start Den Haag Zuidwest met wijkrechtspraak. Tijdens een zitting van deze speciale rechtbank kijkt de rechter meer naar de mens achter het strafbare feit. Doel is voorkomen dat jongeren verder in de problemen of in de criminaliteit belanden. In alle 20 focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt met lokale partners gesproken over wijkrechtspraak. Zo start Tilburg naar verwachting ook dit jaar met wijkrechtspraak.

Onder regie van een rechter werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, advocaten, (jeugd)reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en diverse hulpinstanties daarbij samen om de verdachte structureel te helpen.

Wijkrechtspraak is een van de acties uit Preventie met Gezag Zuidwest, dat verbonden is aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In het NPLV werken onder meer vijf ministeries en 19 gemeenten samen aan meer leefbaarheid en veiligheid in 20 kwetsbare gebieden. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Vergroot afbeelding Wijkrechtspraak in Den Haag Zuidwest: minder jongeren in de criminaliteit
Beeld: ©Frank Jansen

‘Je leven op orde, naast een eventuele straf’

De eerste zittingen van wijkrechtspraak vinden naar verwachting dit najaar plaats vanuit wijkcentrum Moerwijk. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en burgemeester Van Zanen van Den Haag gingen vorige week samen op werkbezoek. Van Zanen: “Dankzij de wijkrechtspraak staat niet de zaak, maar de mens meer centraal. De rechter kijkt naar de verschillende problemen die inwoners hebben en kijkt hoe zij structureel geholpen kunnen worden om hun leven weer op orde te krijgen, naast een eventuele straf.”

De officier van justitie kan besluiten om een zaak voor te leggen aan de wijkrechter. Het Openbaar Ministerie doet dit als er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden. Denk aan schulden, drugsgebruik, schoolverzuim, huisvestingsproblemen of problemen binnen het gezin. In diverse andere focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt geëxperimenteerd met wijkrechtspraak, zoals in Eindhoven en Rotterdam.

Ook in andere focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid bestaat wijkrechtspraak. Zoals in Eindhoven, Amsterdam Zuidoost en Rotterdam. In alle 20 focusgebieden wordt in het kader van Preventie met gezag gesproken met lokale partners en de rechtbanken of er mogelijkheden zijn voor wijkrechtspraak. De verwachting is dat er per jaar zo’n drie nieuwe wijkrechtbanken worden opgezet.

Lees meer over wijkrechtspraak op de website van de gemeente Den Haag

Meer weten over het NPLV? Kijk dan op de pagina van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.