Zuid-Holland bouwt circa 250.000 woningen tot en met 2030

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Zuid-Hollandse bestuurders hebben de regionale Woondeals ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tot en met 2030 bijna 250.000 woningen te bouwen. De locaties van alle te bouwen woningen staan in de planning. Hiervan is 78% bekendgemaakt en opgenomen in de regionale realisatieagenda’s. Van de nieuw te bouwen woningen is tweederde betaalbaar, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en het aantal inwoners blijft toenemen. 

Minister Hugo de Jonge: “Zuid-Holland levert met het bouwen van bijna 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Juist in deze provincie waar de opgave het grootst is, komt het echt op samenwerking aan, tussen overheid, marktpartijen en woningcorporaties.”

Gezamenlijke opgave met brede steun

In Zuid-Holland tekenen naast overheden ook woningcorporaties de bouwplannen. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Bouwen in bestaand stedelijk gebied

Zuid-Holland bouwt zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, met name langs de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht: de Oude Lijn. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Zuid-Holland ook op de aangewezen buitenstedelijke locaties.

Aantrekkelijke omgeving

Gedeputeerde Anne Koning: “We benutten de woningbouwopgave om een aantrekkelijke omgeving te bouwen, die ons stimuleert om te bewegen en erop uit te trekken. Met goede verbindingen en voorzieningen binnen handbereik. En we stimuleren innovaties in de bouw om versnelling en verduurzaming mogelijk te maken. Samen met overheden, woningcorporaties en marktpartijen versnellen we de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken. Zuid-Holland is er klaar voor. En we zijn al begonnen!”