Woondeal voor 16.500 nieuwe woningen in Zeeland

Maandag 6 maart 2023 zetten betrokken partijen hun handtekening onder de Zeeuwse Woondeal. Het doel is om 16.500 extra woningen in Zeeland te bouwen. De samenwerking van de partijen moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd.

Vergroot afbeelding Woondeal Zeeland Hugo de Jonge
Beeld: ©Ministerie van BZK

Minister Hugo de Jonge: “Vandaag in Zeeland voor de ondertekening van de Zeeuwse Woondeal. Met overheden, corporaties en marktpartijen maken we afspraken om tot en met 2030 16.500 woningen te bouwen. Niet alleen in Vlissingen, Middelburg en Goes, maar in alle gemeenten bouwt Zeeland op de groei, in plaats van op de krimp. Ongelooflijk betekenisvol voor de leefbaarheid van Zeeland.”

Minister De Jonge ondertekende de deal in Vlissingen samen met gedeputeerde Dick van der Velde en de Zeeuwse wethouders. De Woondeal legt de basis voor een langdurige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen.

Tweederde betaalbaar

De partijen streven naar het bouwen van 16.500 extra woningen in Zeeland tot en met 2030. Van de nieuwe woningen zal tweederde betaalbaar zijn. Het gaat om 6.840 sociale huurwoningen en 3.460 koopwoningen. Van de extra woningen zijn er 6.800 gelijkvloerse woningen en 795 flexwoningen. Deze cijfers zijn niet in beton gegoten; partijen monitoren de voortgang en stellen de streefcijfers bij als veranderingen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven. Nu de Zeeuwse Woondeal een feit is, breekt de uitvoeringsfase aan.

Om de woningbouwproductie te versnellen, gaan de betrokken partijen een versnellingsaanpak opstellen. Het doel van deze versnellingsaanpak is om de juiste randvoorwaarden te creëren voor het realiseren van de geplande plancapaciteit.

Bezoek aan De Koperslagerij

Na de ondertekening brachten de partijen een bezoek aan De Koperslagerij, een project waar woningcorporatie l’Escaut 14 grondgebonden levensloopbestendige en duurzame woningen ontwikkelt. De toekomstige bewoners gaan zelf invulling geven aan het begrip samenredzaamheid. Met aandacht voor elkaar, de bereidheid om elkaar te helpen en te zorgen dat hun buurt aantrekkelijk blijft. Bijvoorbeeld door gezamenlijk de groene binnentuin te onderhouden.

Vergroot afbeelding Woondeal Zeeland 2023
Woondeal Zeeland