Maximale huurverhoging 2023 vrije sector 4,1%

De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Dat is 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt.

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 een wetswijziging die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt aangenomen. Daardoor is de toegestane huurverhoging in de vrije sector vanaf 1 januari 2023 gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling, als die lager is dan de inflatie (CPI).

De inflatie (CPI) van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De CAO-loonontwikkeling van december 2021 tot december 2022 was 3,1%. Daardoor is de maximale huurstijging in 2023 gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling: 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt = 4,1%. Die toegestane huurverhoging van 4,1% geldt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4,1% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023.