Maximale huurverhoging 2023 in vrije sector (onder voorbehoud)

Op 8 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt. Indien de wetwijziging ook door de Eerste Kamer in 2022 wordt aangenomen, dan is vanaf 1 januari 2023 een huurverhoging van maximaal 4,1% (3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt), toegestaan.

Het is daardoor nu nog onzeker hoe hoog daadwerkelijk de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vanaf 1 januari 2023 mag zijn. Dat geldt ook voor de toegestane huurverhoging voor ligplaatsen voor woonboten vanaf 1 januari 2023.


Volgens de huidige wet is vanaf 1 januari 2023 een huurverhoging van maximaal 10,7% (9,7% inflatie + 1 procentpunt) toegestaan. Omdat de inflatie in 2022 zo hoog is, verandert het wetsvoorstel het maximum in “de CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt”, wanneer de loonontwikkeling lager is dan de inflatie.

Wat gebeurt er als de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet in 2022 aanneemt?

Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet in december 2022 aanneemt, dan geldt in januari 2023 de huidige wet. In dat geval is in januari 2023 een huurverhoging van maximaal 10,7% (9,7% inflatie + 1 procentpunt) toegestaan in de vrije sector en voor ligplaatsen voor woonboten. Dat geldt dan alleen voor huurverhogingen die volgens het huurcontract elk jaar op 1 januari (of een andere dag in januari) ingaan.

N.B. Ook in de vrije sector en voor ligplaatsen voor woonboten mag de huur niet vaker dan eenmaal per twaalf maanden verhoogd worden.

Wanneer de wet in januari 2023 door de Eerste Kamer is aangenomen en in het Staatsblad is gepubliceerd, dan treedt de wetswijziging op 1 februari 2023 in werking. Dan is de toegestane huurverhoging voor huurwoningen in de vrije sector en voor ligplaatsen voor woonboten vanaf 1 februari 2023 (tot 1 januari 2024) maximaal 4,1% (3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt).

Hier kunt u de voortgang van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer volgen.