2.000 flexwoningen definitief gegund aan negen leveranciers

Op dinsdag 6 december heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) na de voorlopige gunning op 15 november de opdracht voor 2.000 flexwoningen definitief gegund. De aanbesteding was in opdracht van de minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om een versnelling aan te brengen in de realisatie van flexwoningen. De oplevering van de woningen vindt plaats in 2023 waarvan de eerste over ongeveer 3 maanden worden geplaatst.

Negen leveranciers

Gisteren maakt het Rijksvastgoedbedrijf de definitieve gunning voor 2.000 flexwoningen bekend. Het RVB koppelt de woningen aan beschikbare locaties en verkoopt ze door aan verschillende woningcorporaties. De volgende leveranciers hebben gisteren bericht ontvangen:

Negen leveranciers
Daiwa House-Jan Snel Hegeman Bouw & Infra Klein Units Projecten
Peters Bouw en Onderhoud Plegt-Vos Bouwgroep Wagenbouw Bouwsystemen
Smart Life Reboxd Barli BV

De komende tijd wordt gebruikt om leveringsafspraken te maken tussen de leveranciers en corporaties.

Inmiddels is Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, daarnaast een inkooptraject gestart voor nog eens minstens 8.000 flexwoningen. Woningcorporaties kopen deze flexwoningen in volgens een afgesproken standaard bij een aantal via een aanbesteding geselecteerde producenten.

Versnelling tijdelijke huisvesting

Het doel is om eind 2024 37.500 flex- en transformatiewoningen te realiseren. Dit om de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkleinen. Maar ook om te komen tot een flexibele schil in de wisselende vraag naar betaalbare huurwoningen.

Het Rijk biedt corporaties (financiële) ondersteuning om de versnelling te verwezenlijken. Op 6 december zijn de contouren van de financiële herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. Daarin staat beschreven hoe gemeenten, corporaties en het Rijk zich maximaal inspannen om flexwoningen een tweede en eventueel derde locatie te geven. 

Voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is € 100 miljoen beschikbaar. Daarvan is op 15 november 25% toebedeeld, het overige deel volgt nog dit jaar.