Indexeringspercentages inkomens voor passend toewijzen en DAEB-inkomensgrenzen voor 2023

Op 2 december 2022 zijn de indexeringspercentages voor passend toewijzen en de DAEB-inkomensgrenzen voor 2023 bekendgemaakt.

Woningcorporaties kunnen onderstaande gegevens gebruiken bij de toewijzing van DAEB-woningen. 

Huishoudinkomen

Het huishoudinkomen kan als volgt door woningcorporaties worden vastgesteld:

  • Het verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2022 x 1,0802 of het verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2021 x 1,1002.
  • De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens wordt in 2023: € 44.035 (was in 2022: € 40.765).
  • De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt in 2023: € 48.625 (was in 2022: € 45.014).

Verkoopregels

In het kader van de verkoopregels kan een woningcorporatie met korting een woning verkopen aan een natuurlijke persoon die deze woning voor eigen bewoning zal gebruiken op grond van artikel 22 van het BTIV. Hiervoor geldt in 2023 als maximaal inkomen € 49.130. Dat was in 2022 €45.482.

Medio december 2022 zal ook het maximale huursompercentage over 2023 voor woningcorporaties worden gepubliceerd.