Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen bereikt zijn plafond

Het grote aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen zorgt ervoor dat het plafond van € 100 miljoen bereikt is. De regeling is bedoeld om gemeenten tegemoet te komen die bij de bouw van flex- en transformatiewoningen met een tekort geconfronteerd worden. Sinds 20 september konden aanvragen worden ingediend via realisatiehuisvesting.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Nieuwe aanvragen komen op een wachtlijst. Binnenkort wordt de stimuleringsregeling officieel gepubliceerd waarna de eerste toewijzingen plaatsvinden. Voor het einde van het jaar is het voor alle ingediende projecten duidelijk of zij een financiële bijdrage ontvangen.

Voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben

Er is € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de realisatie van flex- en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners en aandachtsgroepen, zoals mensen met een verblijfsvergunning en anderen die met spoed een woning zoeken. Minimaal 1/3 van de woningen is bestemd voor ontheemde Oekraïners en mensen met een verblijfsvergunning.

Versnelling tijdelijke huisvesting

Eind 2024 moeten er 37.500 flex- en transformatiewoningen gerealiseerd zijn. Dit om de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkleinen. Maar ook om te komen tot een flexibele schil in de wisselende vraag naar betaalbare woningen.

Naast de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen wordt er ook aan een fysieke en een financiële herplaatsingsgarantie gewerkt. Daarnaast loopt er een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf voor 2.000 flexwoningen en wordt er samen met woningcorporaties een aanbesteding voorbereid voor een nog groter aantal flexwoningen.