Handreikingen over vroegsignalering voor gemeenten en woningcorporaties

Om het vroeg signaleren van (huur)schulden makkelijker te maken is per 1 januari 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Gemeenten en verhuurders zoals woningcorporaties kunnen huurders in de problemen effectiever helpen. Dit kan het ontstaan van  problematische schulden voorkomen.

Platform31 maakte in samenwerking met NVVK en de ministeries van BZK en SZW drie handreikingen over vroegsignalering met gevuld kennis, praktijkervaringen en tips. De handreikingen ondersteunen woningcorporaties en gemeenten bij het effectief toepassen van de gewijzigde Wgs.

Deel 1: Samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten

In de eerste handreiking staat de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten centraal. Wat is vroegsignalering en wat betekent dit voor die samenwerking? En wat kun je zelf doen om hier goed invulling aan te geven?

Deel 2: Het uitwisselen van signalen & afstemmen van processen

In de tweede handreiking staat het delen en uitwisselen van signalen en gegevens centraal. Hoe kun je deze processen het best inrichten en hoe doen anderen dat?

Deel 3: Cliëntbenadering en stress-sensitieve aanpak

In de derde handreiking kijken we naar de benadering van cliënten en hoe je als woningcorporatie je dienstverlening effectiever en stress-sensitiever inricht. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen voor een stress-sensitieve aanpak en goede voorbeelden?