Partijen slaan handen ineen voor verduurzaming koophuizen

Hoe kunnen makelaars, hypotheekverstrekkers en andere partijen in de koopketen huizenkopers informeren of adviseren over het verduurzamen van hun nieuwe huis? Daarover hebben zeventien organisaties waaronder het ministerie van BZK met elkaar afspraken gemaakt. Vandaag ondertekenden zij een convenant waarin deze afspraken zijn vastgelegd tijdens een feestelijke digitale bijeenkomst.

Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar. Door huizenkopers bij elke stap in het koopproces te wijzen op de mogelijkheden van verduurzaming en het op deze manier een standaard onderdeel van het koopproces te maken, kan een grote slag worden gemaakt in het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad. In het Convenant Verduurzaming Koopketen dat op 17 december werd ondertekend, staan daarom verschillende concrete afspraken om dit mogelijk te maken.

Vergroot afbeelding Ondertekening convenant verduurzaming koopketen
Alle betrokken organisaties ondertekenden vandaag de overeenkomst.

Overzichtelijk en gemakkelijk

De betrokken partijen zeggen toe dat ze ervoor gaan zorgen dat relevante informatie over verduurzaming overzichtelijk en gemakkelijk te vinden is voor hun klanten. Zo gaan makelaars een tool gebruiken waarmee ze huizenkoper al in een vroeg stadium inzicht geven in de mogelijkheden. Verder brengen hypotheekadviseur de optie om verduurzaming te financieren expliciet ter sprake tijdens hun adviesgesprekken en zetten financiers zich in voor een goed financieringsaanbod.

Verder uitgewerkt

Het ministerie van BZK initieerde het convenant dat invulling moet geven aan de afspraken uit het klimaatakkoord 2019. Deelnemende partijen zijn daarnaast verschillende beroeps- en belangenorganisaties die makelaars, taxateurs, energieadviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen. Daarnaast zijn ook Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) actief betrokken. De komende periode worden de afspraken in werkgroepen verder uitgewerkt.