28 juni Webinar: Zorggeschikt wonen voor senioren

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Voor ouderen met een complexere en intensievere zorgvraag zijn tot 2030 40.000 zorggeschikte woningen nodig. Maar wat is een zorggeschikte woning en wat is nodig om deze te realiseren? Platform31 maakt hiervoor de publicatie ‘Zorggeschikte woningen voor senioren’ (medio juni online). Naast het gebouw gaat het ook om een wonen-welzijn-zorg-arrangement en zorgzame gemeenschappen. Het webinar gaat hierop in.

Achtergrond zorggeschikt wonen

Zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben (Wlz-indicatie) en in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. Tot 2030 is de doelstelling om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen: 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken, naast 170.000 nultredenwoningen, 80.000 regulier geclusterde woningen. Van de geclusterde zorggeschikte woningen zijn er 20.000 nodig in de sociale huur.

Bij de zorggeschikte woningen gaat het niet alleen om een gedeeld begrippenkader en bouwkundige vereisten voor nieuwbouw en transformatie, maar ook om een goed samenspel met informele zorg en het stimuleren en faciliteren van zorgzame gemeenschappen. Dit alles om te komen tot een toekomstbestendig woonzorglandschap. De publicatie helpt gemeenten en ontwikkelende partijen (markpartijen, corporaties, zorgaanbieders, sociaal ondernemers en burgerinitiatief van senioren) meer zicht te krijgen op het ontwikkelen van zorggeschikte woningen en woonvormen. En helpt bij het maken van keuzes in de vormgeving ervan.

Voor wie?

(Beleids)adviseurs en strategen van gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorg- en welzijnsorganisaties.