Rapportage: regie over volkshuisvesting

Het ministerie van BZK vroeg veertien wetenschappers om hun visie op de regie op volkshuisvesting. Hoe voer je goede regie en wat is daarvoor nodig? Het resulteerde in zes beschouwingen op verschillende thema’s. In samenwerking met Binnenlands Bestuur zijn deze thema’s gebundeld in deze nieuwe publicatie.