Praatplaat voortgang programma Een thuis voor iedereen

Een betaalbaar en passend huis vinden is moeilijk. Sommige mensen
hebben nog minder kans. Zij bevinden zich in een kwetsbare positie of
hebben een specifieke woonbehoefte. Vaak hebben zij, naast een huis,
ook zorg en begeleiding nodig. Op deze praatplaat lees je meer over de voortgang van het programma Een thuis voor iedereen.