Campagneposter ‘Stop CO-vergiftiging’

Campagneposter ‘Stop CO-vergiftiging’. Een campagne van de Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, treedt op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel.