Visualisatie en tijdlijn Nationale Woon- en Bouwagenda

De Nationale Woon- en Bouwagenda is in dit bestand op illustratieve wijze vormgegeven, zodat het programma en tijdspad duidelijk en overzichtelijk is.