Magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten - Zo doen we dat!

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. In het digitale magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten – zo doen we dat!’ staan 12 mooie voorbeelden van een aanpak die werkt in de wijk. Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet.