Actieagenda Wonen

De Actieagenda Wonen bevat de plannen van 34 organisaties die bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn. Zij maken zich hard om er samen met de overheid voor te zorgen dat iedereen in Nederland in een huis en omgeving woont waarin hij of zij zich thuis voelt. 

In veel wijken vraagt leefbaarheid extra aandacht. Mensen krijgen meer perspectief als ze in een draagkrachtige omgeving wonen met een goede sociale en fysieke infrastructuur en als ze voldoende mogelijkheden hebben tot laagdrempelige participatie. Dit geldt bij uitstek voor mensen die kwetsbaar zijn of een zorgbehoefte hebben. Zo maken we wijken leefbaar, bevorderen we sociale cohesie en voorkomen we veel zorg- en hulpvragen. In de Actieagenda staat hoe de deelnemers dat in de komende tien jaar mogelijk willen maken.

Link naar enkele sites van de deelnemers: