Rapport sociaal beheer in geclusterde woonvormen

Om de woonvraag van kwetsbare doelgroepen verder op te lossen, wil het Rijk de realisatie van innovatieve geclusterde woonvormen stimuleren. In dit kader hebben het Rijk (BZK, VWS en SZW) en gemeenten behoefte aan meer inzicht in hoe de invulling van dergelijke concepten in de praktijk er uitziet en hoe de organisatie- en financieringsvraagstukken hierin worden opgepakt, uitgewerkt en ingevuld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan Ecorys gevraagd om hiervoor een studie uit te voeren. In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd.