Enschede: centrumontwikkeling in stroomversnelling (eerste tranche)

Het eerste succes dankzij de inzet van de Woningbouwimpuls (WBI) is een feit. De bouw van een wooncommunity voor jongeren bestaande uit 202 massief houten, kant-en-klare woningen in Enschede.

Enschede heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bruisende universiteitsstad. Een stad waar studenten en wetenschappers van over de hele wereld samenkomen. Het aantrekken en behouden van deze doelgroep is een belangrijke uitdaging. In dit kader is het binnenstedelijke gebied Centrumkwadraat van groot belang. Centrumkwadraat is een veelbelovend gebied - gelegen rondom het spoor - waar de gemeente Enschede actief werkt aan een duurzame centrumontwikkeling. Een levendige mix van wonen en werken, in de nabijheid van het treinstation en met alle gemakken die een stad te bieden heeft in de buurt. De afgelopen jaren zijn er al aanzienlijke stappen gezet in de ontwikkeling van het Centrumkwadraat.

Ambitiedocument Centrumkwadraat

Om het Centrumkwadraat onder de aandacht te brengen van ontwikkelaars en investeerders werd in 2020 het Ambitiedocument Centrumkwadraat vastgesteld door het college. Dit document had als doel om ontwikkelaars en beleggers enthousiast te maken voor de vele mogelijkheden die het biedt. Een van de uitdagingen van het Centrumkwadraat is dat de beschikbare ontwikkelruimte binnenstedelijk is. Een ambitie die hoge eisen stelt op het gebied van ruimte, logistiek, beeldkwaliteit en programma. Het behouden van talent op ieder niveau staat hierbij centraal.

Wooncommunity voor jongeren

Dankzij de WBI zijn de projecten in het Centrumkwadraat in een stroomversnelling gekomen en heeft de gemeente Enschede besloten om nog meer te investeren in het gebied. Met als resultaat de realisatie van de eerste 202 woningen op de Performance Factory, de locatie naast het spoor waar ooit de Polaroidfabriek stond. In samenwerking met het nieuwe merk Bundle. – een samenwerkingsverband van de woningcorporaties Domijn en De Veste - wordt hier een wooncommunity gecreëerd voor jongeren die aan de start van hun carrière staan. Hier kunnen ze samen wonen, werken en elkaar ontmoeten. De woningen worden in het sociale segment gerealiseerd, met de nadruk op net-afgestudeerden. De wooncommunity op de Performance Factory is het eerste project van Bundle., maar daar blijft het niet bij. De Veste en Domijn ontwikkelen de komende jaren verschillende wooncommunities in de stad onder het merk Bundle.

Eerste houten hoogbouw

Een belangrijke succesfactor voor een tijdige start van de bouw op de Performance Factory was de uitstekende samenwerking tussen de gemeente Enschede en Bundle. Communicatie en overleg waren essentieel vanwege het innovatieve en duurzame karakter van het project. Innovatief en duurzaam, omdat er 202 massief houten, kant-en-klare woningen geplaatst worden op een traditioneel gebouwde basis. Het eerste houten gebouw in Enschede van zo’n 30 meter, bijzonder hoog voor houtbouw. Het vroegtijdige contact met omwonenden en belanghebbenden zorgden voor nagenoeg geen bezwaren en het soepel doorlopen van de vergunningprocedure. Deze succesfactoren, waaronder de goede samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties, evenals de betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden, hebben bijgedragen aan een tijdige start bouw binnen de gestelde termijn van drie jaar in het Centrumkwadraat.

Duurzaam en circulair

Een van de aspecten waar de partijen desgevraagd het meest trots op zijn, is de onderlinge samenwerking. “Samen hebben we gestreefd naar het aantrekken en behouden van talent in dit innovatieve en duurzame project'', aldus de partijen. Een opmerkelijk aspect van de Performance Factory is het innovatieve concept van modulaire bouw. De massief houten studio’s worden kant-en-klaar aangeleverd vanuit de fabriek in Enschede en kunnen indien nodig ook weer uit elkaar gehaald worden. Dit modulaire bouwconcept is zowel duurzaam als circulair. Het heeft veel interesse gewekt als een nieuwe benadering binnen de bouwsector.

Toekomstplannen

Naast de Performance Factory zijn er nog andere projecten die deel uitmaken van de Centrumkwadraat-ontwikkelingen. De bestemmingsplannen voor de Bölke-locatie met 101 woningen en het Pakhuis Kwartier met 225 woningen zijn beide in de afgelopen twee jaar vastgesteld. In het Pakhuis Kwartier worden ook voorbereidingen getroffen voor 99 sociale woningen, specifiek gericht op studenten. De Bölke-locatie biedt een mix van grondgebonden woningen en appartementen in het midden- en hogere segment. Bovendien zal het bestemmingsplan voor de realisatie van 36 terraswoningen voor de zomer ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voor alle drie de projecten zullen dit jaar nog omgevingsaanvragen worden ingediend.