Kamerbrief Verzoek commissie tav reactie NEPROM en IVBN en diverse onderzoeken

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geeft in onderstaande Kamerbrief zijn reactie op de brief van IVBN en NEPROM waarin zij aandacht vragen voor het rapport Brink 'Advies regulering middenhuur, een balanceeroefening’. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de minister om deze reactie gevraagd. Ook biedt de minister een aantal onderzoeken aan en gaat in op twee moties.