Afschrift brief over taakstelling vergunninghouders tweede helft 2022 (met bijlagen)

Kamerbrief over de taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2022 (met bijlagen).