In gesprek met gemeenten over huisvesting vergunninghouders

Op 14 maart 2024 kwamen meer dan 100 gemeenten, maar ook welzijnsorganisaties en woningcorporaties in Utrecht bijeen om te praten over de huisvesting van vergunninghouders. Ervaringen werden gedeeld en goede (en minder goede) voorbeelden kwamen voorbij. Aanleiding was de verkenning ‘In gesprek met gemeenten over de huisvesting van vergunninghouders’.

In de verkenning ‘In gesprek met gemeenten over de huisvesting van vergunninghouders’ zijn de resultaten opgenomen van gesprekken die BZK voerde met 35 gemeenten in het najaar van 2023. Onderwerpen als aanpak van de taakstelling, samenwerking met andere partijen, ondersteuning door maatschappelijke organisaties en (gebrek aan) draagvlak kwamen ter sprake. Het ministerie van BZK kreeg zo een scherper en actueler beeld van de praktijk, in relatie tot specifieke lokale kenmerken. Dit leidde tot concrete acties, b.v. het onderzoek naar draagvlak huisvesting vergunninghouders, en wordt gebruikt voor beleidsontwikkeling.

In gesprek met de zaal 

Aan de hand van 4 onderstaande stellingen zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan.

Documenten:

Workshops en documenten