Tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2024

Op 4 maart 2024 publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Op veler verzoek publiceert BZK de tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2024 (de bijlagen III tot en met VI uit die circulaire) in Excel-formaat. Daarmee kunnen verhuurders de maximale huurprijsgrenzen eenvoudiger verwerken in hun automatisering.

Zelfstandige woningen

Onzelfstandige woningen (kamers)

Woonwagens

Standplaatsen