Actualisatie quick scan financiële opgave 20 kwetsbare gebieden

Welke financiële inzet is nodig om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in de 20 kwetsbare gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)? Onderzoeksbureau Rebel voerde recent in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een actualisatie uit van de Quick scan financiële opgave NPLV uit 2021*.

Uit de geactualiseerde quick scan van Rebel blijkt dat de publieke investeringsopgave voor het NPLV voor het Rijk circa € 800 miljoen bedraagt (€ 200 miljoen per jaar). De investeringen zijn nodig voor het realiseren van een samenhangende aanpak rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid om de leefbaarheid en veiligheid in de 20 kwetsbare gebieden structureel te verbeteren.